Hi-Tech Hus

Ideab Project Eesti AS har utvecklat och testat en energieffektiv högteknologisk huskonstruktion för stugor och byggnader med flera våningsplan. Konstruktionen reducerar värmekostnaderna med circa 60-70% för en standardbyggnad. Alla tekniska system i byggnaden har konstruerats för att fungera med maximal effektivitet. Energisparkonstruktionen ger besparingar och bekvämlighet utan att minska kvaliteten på den service som erbjuds tack vare speciella byggnadsmaterial och elektroniska anordningar. Byggnaden är konstruerad för att reducera värmeförluster till miljön till ett minimum.

Fördelarna med den föreslagna byggnadskonstruktionen är de följande:

  1. Lätt struktur;
  2. Hög kvalitet på konstruktionsarbetet tack vare rätt val av huvudsakliga byggnadsmaterial;
  3. Flerfaldig reducering av konstruktionstiden
  4. Minskning av de största utgifterna för byggnadsarbetet;
  5. Ytterligare energibesparingar då byggnaderna används;
  6. Hög hygienisk nivå;
  7. Specialbeklädnad till väggar och tak;
  8. Möjligheter till utbyggnad och snabb omformning av byggnader;
  9. Exklusivt utseende för alla strukturer;
  10. lång livslängd för byggnader och strukturer.

Den kostnadseffektiva byggnadspraktiken har testats på många strukturer i Balkanområdet och OSS-länderna och uppfyller alla krav på konstruktionsintegritet och brandsäkerhet.