Om Företaget

Ideab Project Eesti AS är ett internationellt konstruktions- och utformningsföretag som arbetar inom fältet för innovativa konstruktionstekniker som utvecklas i Tyskland.

Ideab Project Eesti AS är det enda auktoriserade konstruktionsföretaget inom OSS-ländernas största internatinoella företagsgrupp ThyssenKrupp Bausysteme och anses vara ett toppföretag med de allra bästa tekniska experterna inom ThyssenKrupp Bausysteme.

Under sina 10 år i branschen, har företaget visat sig vara ett professionellt team med en stor internationell, praktisk erfarenhet inom design och konstruktion. Företaget har dessutom en anmärkningsvärd förmåga att lösa de mest komplicerade och ovanliga uppgifter i konstruktionssammanhang enligt olika grader av komplexitet.

Ideab Project Eesti AS har framgångsrikt implementerat över 200 projekt i OSS- och EU-länder.

Resultaten av denna långa erfarenhet har bevisat att konstruktionsberäkningarna som utfördes av våra specialister på företagets planeringsstadium var mycket exakta.
Materialen som inledelsevis valdes till ett sportanläggningsprojekt innebär minimala underhållskostnader.
Vårt företag har egna best practices. Vi använder allmänna best practises i vår projektformgivning och tar även specifika förhållanden för det lokala området med i beräkningen.

Den multifacetterade proceduren ger utmärkta resultat, nämligen minimal konstruktionstid, fördelaktiga priser, en hög driftseffektivitet i konstruktionsanläggningen.

Följande ovanliga konstruktionsanläggningar kan vara ex aequo et bono enligt företagets bästa resultat:

Världens tredje största anläggning för skidåkning inomhus för användning året rum tack vare artificiell snö har installerats på metalfackverk med en maximal höjd av 97 meter i Moskva, Ryssland. Vårt företag stod för ingenjörsvetenskapen och den tekniska formgivningen.
Världens enda sport- och fritidscenter bortom polcirkeln, Norilsk-Arena, har byggts på den eviga tjälen i Norilsk, Ryssland. Vårt företag står för teknisk formgivning och besiktning.

Energieffektivitet är en nyckelprioritet och utgör en fullständig del av den avancerade teknologi som används av våra ingenjörer och vår tekniska personal på Ideab Project. Implementeringen av tyska innovative konstruktioner som anpassas till lokala förhållanden och justeras för en effektiv energiförbrukning har let till snabba intäkter på investeringar, förbättrade driftparametrar för strömtillförselsystem samt positiva effekter på miljön och samhället.